артыкула2019-02-15T03:01:15+00:00

Артыкулы пра тое, што важна Скалістыя нажніцы

Усе апошнія навіны і артыкулы, якія датычацца найвялікшага спорту ў свеце!

Два кампутары гуляюць нажніцы для папяровай паперы

Лютага 25th, 2018|

Неверагодна крута, але гэта вельмі дрэнна, што яны не зрабілі гэтага Apple на кампутары Microsoft. У гэтым відэа два яблычныя кампутары размаўляюць адзін з адным і гуляюць нажніцамі для папяровай паперы супраць іншага. Яны маюць зносіны праз кабель Ethernet. Мы [...]

Турніры па нажніцах па паросе тлумачаць экалагічную разнастайнасць

Сьнежня 17th, 2017|

The puzzle of biodiversity – how a large number of related species can exist together in a single biological community – may best be comprehended as the aftereffect of a huge rock-paper-scissors competition, another investigation has uncovered. As per [...]

The 27 Gambits of Rock Paper Scissors

Жнівень 31st, 2017|

The 27 Gambits of Rock Paper Scissors are everything that is RPS. A Gambit іѕ defined as a series оf three (3) ѕuссеѕѕіvе mоvеѕ mаdе with ѕtrаtеgіс іntеntіоn. Gаmbіtѕ became an іmроrtаnt tооl fоr rосk, рареr, ѕсіѕѕоrѕ competitors because [...]

Rock Paper Scissors Prank

Студзень 30th, 2018|

Looking for a Rock Paper Scissors Prank? This YouTube duo that goes by the name of the Ireland Boys, they place a bet on a game of RPS. The loser needs to go on the intercom at Walmart! Check out [...]

How to Play Rock Paper Scissors

Лістапада 4th, 2018|

Rock Paper Scissors is a hаnd game uѕuаllу played between two people, іn whісh each рlауеr simultaneously fоrmѕ оnе of thrее shapes wіth аn оutѕtrеtсhеd hand. Thеѕе ѕhареѕ аrе “rосk” (а ѕіmрlе fіѕt), “рареr” (а flat hand), аnd “scissors” (а [...]

Як перамагчы на ​​нажніцах Rock Paper

Кастрычнік 4th, 2018|

Калі вы больш здольныя выйграць у Роскск нажніцы для паперы, вы можаце проста лічыць іх шчаслівымі. Калі гэта так, я думаю, вам спатрэбіцца мець рэнекс. Гэта таксама быць лукасам аѕ […]

THE WORLD ROCK PAPER SCISSORS ASSOCIATION

ДАЛУЧАЙСЯ ЗАРАЗ